Tłumaczenie / Profile wzrostu i ich zastosowanie w kontroli rozwoju mieszków włosowych u alpak.


O tym jak żywienie samic wpływa na rozwój włókna maluszków. Co możemy wyczytać z wykresu po prawej stronie histogramu. I parę słów o włóknach pierwszo i drugorzędowych, czyli jedno z hodowlanych clue... Im więcej włókien drugorzędowych (u owiec zwanych puchowymi) tym bardziej prawdopodobne, że nasza alpaka będzie gęsta, z lepszą strukturą runa, a jej włókno cieńsze i przyjemniejsze w dotyku. Tekst autorstwa Paul Vallely z Australian Alpaca Fibre Testing, 2014.

Wstęp

Od kiedy hodowcy alpak wprowadzili do codziennego zarządzania stadem obiektywne pomiary włókna, "profile wzrostu włókna" stają się coraz bardziej popularnym narzędziem wykorzystywanym w celu lepszej kontroli żywienia w okresie przed i po porodzie - kluczowym momencie dla rozwoju drugorzędowych mieszków włosowych u cria.

"Profile wzrostu włókna" to linearne wykresy pokazujące zmienną średnicę włókna na całej jego długości. Pozwalają hodowcy sprawdzić poziom odżywiania ciężarnej samicy i jej płodu, dzięki czemu łatwiej kontrolować rozwój włókien drugorzędowych u przyszłego potomka, zwiększyć jego potencjał pod kątem gęstości, wagi i średnicy włókna.

Rozwój mieszków włosowych u alpak

Dla wielu hodowców jasnym jest, że to pierwszorzędowe mieszki włosowe wytwarzają włókna, które mogą być grubsze i problematyczne w welonie. Z kolei mieszki drugorzędowe wytwarzają włókna bardziej delikatne i luksusowe w dotyku.

Większość badań poświęconych rozwojowi mieszków włosowych została przeprowadzana w kontekście hodowli owiec merino i stosunkowo od niedawna prowadzone są badania dotyczące alpak. W pracy Relationships between skin follicle characteristics and fibre properties of Suri and Huacaya alpacas and Peppin Merino Sheep (Ferguson, 2012), wykazano, że właściwości mieszków włosowych u alpak są podobne jak u owiec merino. Jednak pojawiła się różnica. Podczas gdy u merino na jedną grupę mieszków składały się 3 mieszki pierwszorzędowe otoczone większym skupiskiem mieszków drugorzędowych, u alpak notowano tylko jeden mieszek pierwszorzędowy otoczony 3 do 10 mieszkami drugorzędowymi.

Co ważniejsze, Ferguson wykazał w swoim badaniu negatywną korelację pomiędzy gęstością włókien drugorzędowych i średnią grubością włókna. Mówiąc inaczej wykazał, że im większa jest liczba włókien drugorzędowych, tym w efekcie niższa jest średnia grubość włókna. Prawdopodobnie ta zależność jest wynikiem zwiększenia liczby cienkich włókien drugorzędowych w stosunku do liczby grubszych włókien pierwszorzędowych. Można też przyjąć, że większa liczba włókien drugorzędowych zwiększa ogólną wagę włókna.

Więcej włókna o mniejszej średnicy... wyśniony cel wielu hodowców. Pozostaje pytanie jak to osiągnąć, jak zwiększyć liczbę włókien drugorzędowych.

Z wcześniejszych badań (Dr Julio Sumar, What makes a champion, Alpaca Extravaganza, 2004) wynika, że poprawa żywienia płodu zwiększa jego szanse na pełne rozwinięcie genetycznego potencjału jeśli chodzi o liczbę włókien drugorzędowych. Mieszki drugorzędowe wykształcają się w skórze płodu głównie między 187 i 217 dniem ciąży, ale ich dalszy rozwój może zależeć od kolejnych dni ciąży i pierwszych miesięcy po narodzinach. Przyjmuje się, że gdy narodzone cria ukończy 70 dni, rozwój mieszków drugorzędowych ustaje i ich liczba pozostanie stała przez resztę życia alpaki.

Badania Fergusona i Dr Sumar wykazują więc, że poprawa żywienia samicy w późnej fazie ciąży wraz z właściwym żywieniem cria w pierwszych miesiącach życia mogą prowadzić do zwiększenia liczby włókien drugorzędowych u potomka, co z kolei przełoży się na lepszą gęstość i wagę jego włókna, na zwiększenie liczby włókien drugorzędowych w stosunku do liczby włókien pierwszorzędowych oraz na zmniejszenie średniej grubości jego włókna.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że tego rodzaju poprawa właściwości włókna jest efektem poprawy czynników zewnętrznych (środowiskowych), a nie poprawy potencjału genetycznego alpaki. Choć oczywiście pozwala to alpace rozwinąć jej potencjał genetyczny w maksymalnym stopniu.