Dobra alpaka / Cechy włókna - Tajniki SD na prostych przykładach.


wełna alpaki

Tym razem w cyklu poświęconym jakości włókna bierzemy na warsztat SD, czyli standard deviation, czyli odchylenie standardowe w mikronach albo zmienność średnicy włókien.

Jeśli chcemy pracować nad delikatnym włóknem SD będzie dla nas jedną z cech kluczowych, bo im bardziej pojedyncze włókna są zbliżone do siebie średnicą, czyli są podobnej grubości (niskie SD), tym włókno jest bardziej jednorodne i w efekcie, czasem nawet mimo większej średniej grubości, przyjemniejsze w dotyku. Do tego alpaki o niskim SD w welonie zazwyczaj są bardziej jednorodne na całym ciele i nie skaczą w mikronach z upływem czasu. Co więcej SD jest w dużej mierze cechą dziedziczną.

Zwyczajowa definicja i interpretacja SD jest bardzo prosta (i nieco dalej będzie o tym, że zbyt prosta i odczytywana dosłownie może prowadzić do błędnych decyzji hodowlanych).

W wersji prostej: gdy poddamy analizie próbkę włókna otrzymamy numeryczny wynik SD opisujący jak bardzo poszczególne włókna w tej próbce różnią się wzajemnie grubością, a w zasadzie jak bardzo odbiegają grubością od wyliczonej matematycznie średniej grubości (FD).

Dla przykładu załóżmy, że nasza średnia grubość FD wychodzi 20 mikronów, a SD 5. Znaczy to, że wszystkie włókna w próbce bynajmniej nie są grubości 20 mikronów. W rzeczywistości grubość większości włókien w tej próbce waha się pomiędzy 15 a 25 mikronów, czyli mamy zakres od 20-5 do 20+5.

Ale tak jak w poprzednim artykule Cechy włókna - słynne mikrony poświęconemu FD, tzn. średniej grubości w mikronach starałam się pokazać, że podana przy histogramie wartość jest relatywna i może ulec zmianie zależnie od kontekstu, podobnie jest w przypadku SD. Gdy potraktujemy ten numerek dogmatycznie i nie wgryziemy się w pozostałe cyfry obok histogramu, możemy zajść na manowce i przegapić dobrą alpakę.

Wszystkie te algorytmy i matematyka w kontekście włókna mogą wydawać się dosyć abstrakcyjne dla początkujących hodowców. Jednak poprawne zrozumienie jest ważne, bo gdy nie możemy zwizualizować sobie tej sytuacji ujętej w liczby i właściwie zinterpretować wyników to badanie włókna wciąż niewiele nam powie o naszej alpace lub może nas doprowadzić do błędnych konkluzji.

Dlatego wybrałam i przetłumaczyłam dwa teksty, których autorzy genialnie wyjaśniają problem zmienności średnicy w całej jego złożoności, na przykładzie bardzo jasnych sytuacji. Właściwie obydwa teksty są dokładnie o tym samym, tylko opowiedziane w trochę inny sposób, żeby to sobie jeszcze lepiej zobrazować.

A na sam koniec przykład zastosowania w praktyce - przetłumaczona notka z facebooka hodowczyni Jenny MacHarg Fowberry, czyli jak można korzystać z tych narzędzi i na przykład, paradoksalnie, cieszyć się z grubszego włókna i wyższego SD u dorastających maluchów (notka będzie bardziej zrozumiała jeśli zajrzycie do wcześniejszego tłumaczenia artykułu Profile wzrostu włókna i ich zastosowanie).

W ramach wstępu jeszcze dodam, że jeśli chcemy odczytać rzeczywisty potencjał SD naszej alpaki potrzebne jest pełne badanie włókna - histogram oraz profil wzrostu, czyli analiza grubości włókna na całej jego długości. Pamiętajcie o tym wysyłając próbki do laboratorium.